Privacy

Behandling av personopplysninger på antitickets.com

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss for å bestille og kjøpe billetter og varer fra oss, vil Antitickets behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysningene som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandling av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Antitickets AS. Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig er:

E-post: post@antitickets.com
Organisasjonsnr: 990 098 115

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte post@antitickets.com.

1. Hvilke data samler vi og hvordan?

1.1. Ikke-brukere

Hvis du du kun besøker de offentlig tilgjengelige delene av vår netttside/app samler vi ikke inn noen personopplysninger om deg. Vi kan likevel automatisk samle inn informasjon om dine besøk, slik som brukermønster. Informasjon som samles inn på denne måten inneholder ikke inneholder opplysninger om kontaktinformasjon, eller noen andre typer personopplysninger, og slik informasjon brukes kun i samlet form for å analysere, drive og utvikle nettstedet, uten at informasjon kan knyttes til enkeltpersoner.

1.2. Brukere

Dersom du er bruker nettstedet/app vil vi samle inn og lagre personopplysninger om deg når du registrerer deg som bruker. Personopplysninger som samles inn av oss vil omfatte navn og epostadresse. 

2. Hvordan bruker vi brukers personopplysninger?

2.1. Tjenester

i) Vi bruker personopplysninger til å fullføre bestillinger, levere deg de tjenestene du har bedt om og administrere brukerforholdet. Behandlingen skjer på grunnlag av å oppfylle en avtale med deg.

ii) Vi bruker også personopplysninger for å komme i kontakt med deg, f.eks. ved avlysninger av arrangement, arrangementsstart eller når annen viktig informasjon i tilknytning til ditt kjøp hos oss må ut til deg. Behandlingen skjer på grunnlag av å oppfylle en avtale med deg.

iii) Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn og e-postadresse og eventuelle andre personopplysninger som måtte følge av henvendelsen, herunder tidligere kjøp via nettside. Behandlingen av personopplysningene skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

Du må uansett akseptere brukerbetingelsene for å få tilgang til Antitickets tjenester ifm. hvert kjøp. Disse ligger til enhver tid oppdatert her: salgsvilkår

2.2. Markedsføring

Vi bruker personopplysningene for markedsføring ved å sende ut nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra deg.

2.3. Cookies

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

Du kan konfigurere nettleseren din for å forhindre bruk av cookies, men dette kan resultere i at enkelte funksjoner eller tjenester ikke er tilgjengelig.

Les mer om vår bruk av informasjonskapsler

3. Utlevering av personopplysninger til andre, datasikkerhet

Dine personopplysninger vil bli utlevert til betalingsleverandør (Stripe) i forbindelse med gjennomføring med kjøp av billetter fra vår nettside/app. 

Vi gir ikke personopplysningene dine til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

4. Datasikkerhet

All informasjon om kjøpshistorikk med billetter og varer kjøpt blir av Antitickets behandlet strengt konfidensielt og innenfor rammene av de til enhver tid gjeldende rett på området.

Det samme gjelder for bankopplysninger, som håndteres utelukkende av Stripe.

Kommunikasjon fra våre løsninger krypteres og er sikret med SSL-sertifikater (Secure Socket Layer)

Alle dataene hos oss er plassert hos Amazon web service. Datasenteret vi benytter oss av er plassert i Irland.

5. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger som vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, med mindre det foreligger samtykke fra deg til videre behandling og lagring eller et lovmessig krav om at personopplysningene fortsatt skal lagres.

For å kunne besvare henvendelse fra deg om dine billett- og varekjøp og eventuelle rettskrav du mener ha i tilknytning til kjøpet, har vi vurdert det som nødvendig å lagre dine billett- og varekjøp i inntil tre år etter at avtaleforholdet er avsluttet på et eget område. Ditt personvern er imidlertid ivaretatt ved at vi ikke bruker personopplysningene til noe annet formål enn å bistå deg ved dine henvendelser.

6. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelser mot behandlingen og kreve dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: datatilsynet.no

For å ta i bruke dine rettigheter må du ta kontakt på post@antitickets.com. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter hos oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt på post@driv.no.

7. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: datatilsynet.no.

8. Endringer


Hvis det skulle skje endringer av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.